Kom gerust eens praten over kwaliteit!

Voor Beko bvba komt kwaliteit tot uiting in productkeuze, afwerking en service. Kom gerust eens praten, en ontdek waarom wij bevoorrechte partner zijn voor de binnen- en buitenafwerking van gebouwen.

BEKO: Bekwaam, Efficiënt, Kwaliteitsvol Ondernemen.

Al meer dan 30 jaar uw vertrouwen waard!

Interne preventieadviseur, ook voor externe projecten en wat meer....

BEKO bvba staat voor doorgedreven aandacht voor Veiligheid. Onze in-house preventieadviseur staat ook ter beschikking voor externe projecten.
petrochemie logo

Algemene voorwaarden

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.

Ingeval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling. Conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% met een minimum van 25 euro.

Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

Voor alle betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Contact